Τρέχουσες Αγγελίες Εξωτερικού:

(Ιούλιος 2017)

 ΙΑΤΡΟΙ

- Θέσεις ιατρών στη Γερμανία

- Θέσεις ιατρών στην Αυστρία

- Θέσεις ιατρών στην Ελβετία

- Θέσεις ιατρών στο Λουξεμβούργο

- Θέσεις ιατρών στη Γαλλία

- Θέσεις ιατρών στη Μ. Βρετανία


ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

- Θέσεις ειδικευόμενων ιατρών στη Γερμανία

- Θέσεις ειδικευόμενων ιατρών στην Αυστρία

- Θέσεις ειδικευόμενων ιατρών στην Ελβετία


ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΙ

- Θέσεις Οδοντιάτρων στη Γαλλία

- Θέσεις Οδοντιάτρων στην Ολλανδία

- Θέσεις Οδοντιάτρων στο Βέλγιο 


 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙΗ 

- Θέσεις Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στην Ολλανδία

- Θέσεις Ηλεκτρονικών στην Ολλανδία

- Θέσεις Μηχανολόγων Μηχανικών στη Σαουδική Αραβία

- Θέσεις Ηλεκτρολόγων Μηχανικών στη Σαουδική Αραβία

- Θέσεις Πολιτικών Μηχανικών στη Σαουδική Αραβία

 

Δείτε περισσότερα πατώντας εδώ


 

 

 


 

Εκατομμύρια στρατηγικές σχεδιάζονται ετησίως.  

Δεκάδες χιλιάδες μόνο επιτυγχάνουν.

Αυτές που υλοποιούνται από τους κατάλληλους ανθρώπους.

 

 


 

Ο σκοπός μας

 

Σύμβουλοι επιχειρήσεων για την εύρεση προσωπικού και την επιλογή και αξιολόγηση επιστημόνων και στελεχών, αφοσιωμένοι στην παροχή άριστων υπηρεσιών αναδιοργάνωσης λειτουργιών ανθρωπίνου δυναμικού.

 

Καλύπτουμε ένα μεγάλο φάσμα υπηρεσιών διοίκησης βοηθώντας τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, να αποκτούν αύξηση παραγωγικότητας με τη διατήρηση του βαθμό οργάνωσής τους σε ετοιμότητα.

 

Διαμορφώνουμε την οργανωτική δομή της επιχείρησης όπως αυτή υπάρχει και υποβάλλουμε τις προτάσεις μας πώς θα έπρεπε να είναι σχηματισμένη ώστε να εξοικονομεί πόρους και να μεγιστοποιεί τα κέρδη.

 

Ιδιαίτερα ανεπτυγμένοι στην εταιρία μας  ειναι οι τομείς της στελέχωσης Υπηρεσιών Υγείας οσο και της Μηχανικής επιστήμης, αποτελώντας εξειδικευμένη εταιρία αναζήτησης εργαζομένων που να στελεχώνουν θέσεις εργασίας Μηχανικών, Ιατρών, Οδοντιάτρων, Νοσηλευτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

 

Θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας πατώντας τον πιο κάτω σύνδεσμο:

Επικοινωνία

 

Our purpose

 

HRS is the leading Greek executive selection Company who drives our clients’ organizational success by providing HR services. We strongly believe that human capital is the most important investment and has a tremendous impact on a company’s bottom line.

24 years of experience matching employee skills and job assignments. We are experts in analyzing all components of working routines and provide the best possible solution for our clients.

1. Recruitment and Staffing

2. Human Resources Planning & Development

3. Career Coaching

4. Training on Special Needs

5. Leadership Session

 

Directors, Middle Level Managers, Doctors, Health Personnel, Engineers, are some of the professionals that our clients are seeking to hire. Our long term co-operation with our clients (domestic and foreign) drives us at the top of the market. 

 

We will be pleased to contact us and ask for more information by pressing here

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μεταφερθείτε στη σελίδα μας                                                                      Μεταφερθείτε στη σελίδα μας 

               στο Facebook                                                                                                        στο Twitter


 

 

 

 

 

 

 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-60179004-1