Υπεύθυνος δημοσίων Διαγωνισμών

Καταχώρηση 2018/06/02

Ο πελάτης μας βιομηχανία της Βόρειας Αττικής επιθυμεί να προσλάβει μόνιμα υπεύθυνο Δημοσίων Διαγωνισμών

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις:

Απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ.

Με άριστη γνώση Ελληνικών και Αγγλικών.

Γνώση της νομοθεσίας διεξαγωγής των δημοσίων συμβάσεων.

5ετή τουλάχιστον υπηρεσία σε οργανωμένη διεύθυνση δημοσίων προμηθειών του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα.

 

Ο/Η κάτοχος της θέσης θα αναλάβουν τις αρμοδιότητες:

Αναζήτηση δημοσίων συμβάσεων στα κατάλληλα τεύχη προκηρύξεων, τη "Διαύγεια" κλπ.

Προετοιμασία της υποβολής του φακέλου συμμετοχής της εταιρίας σε διαγωνισμό.

Πρωτογενή έλεγχο του φακέλου και εν συνεχεία συνεργασία με τη νομική υπηρεσία της εταιρίας για την ολοκλήρωση του ελέγχου.

Προετοιμασία των συμβάσεων που απαιτούνται για την ανάληψη του έργου.

Οικονομικό έλεγχο των τιμών πώλησης των προϊόντων σε συνεργασία με την Οικονομική Διεύθυνση της εταιρίας.

Παρακολούθηση των ενστάσεων και λοιπών ουσιαστικών ή τυπικών διατυπώσεων που προβλέπονται, από κοινού με τη νομική υπηρεσία.

 

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε κάνοντας κλικ εδώ είτε στο Info@hrstrategy.gr

Δείτε λοιπές αγγελίες της εταιρίας μας πατώντας εδώ

 


 

Γρήγορη αναζήτηση:

 

Κυριότερες αγγελίες εργασίας Νοέμβριος 2018:

 

Ιατροί στη Γερμανία                    Ιατροί στη Βρετανία                Πνευμονολόγος στη          20 Assemlers                        Ιατρική ειδικότητα

                                                                                                             Δανία                                     in Holland                             στη Γερμανία

Περισσότερα: κλικ εδώ               Περισσότερα: κλικ εδώ            Περισσότερα: κλικ εδώ    Περισσότερα: κλικ εδώ         Περισσότερα: κλικ εδώ

 

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί           Factory Maintenance              Proto Support Engineer      Industrial Scada Software   Τεχνικοί Ασφαλείας

στην Ολλανδία                             Engineer in Thessaloniki        στην Ολλανδία                     Engineer (Holland)               (Ελλάδα)

Περισσότερα: κλικ εδώ               Περισσότερα: κλικ εδώ             Περισσότερα: κλικ εδώ      Περισσότερα: κλικ εδώ       Περισσότερα: κλικ εδώ

 

15 Οδηγοί C/E                               Production Planner                  Assistant Administrative    Branch Manager                   50 Doctors in the 

(Βερολίνο)                                      στην Αυλίδα                              Manager στη Γκάνα            στη Γκάνα                              Kingdom of Saudi Arabia

Περισσότερα: κλικ εδώ                Περισσότερα: κλικ εδώ           Περισσότερα: κλικ εδώ       Περισσότερα: κλικ εδώ       Περισσότερα: κλικ εδώ   

 

 

 

 

 


Αποκτήστε δωρεάν τον Οδηγό Συνέντευξης Υποψηφίων κατεβάζοντας το κείμενο στον υπολογιστή σας πατώντας εδώ

 

 Βρείτε ένα υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος πατώντας εδώ

 


 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-60179004-1