Βοηθός Λογιστή - υπεύθυνος προσφορών στο Κολωνάκι

Καταχώρηση 2019/12/02

Εμπορική εταιρία πελάτης μας ζητεί να προσλάβει Βοηθό Λογιστή - υπεύθυνο προσφορών στο Κολωνάκι. 

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι και υποψήφιες θα πρέπει να έχουν τα εξής προσόντα:

Προϋπηρεσία 1-2 ετών ως βοηθοί λογιστές

Άριστη γνώση του Microsoft Office

Ικανότητες αριθμητικής ανάλυσης

Άριστες επικοινωνιακές αρετές

 

Τα καθήκοντα της θέσης:

Η συμμετοχή στην προετοιμασία των οικονομικών προσφορών της εταιρίας προς τους πελάτες.

Η συλλογή, προετοιμασία και αποστολή των λογιστικών στοιχείων της εταιρίας στο λογιστήριο.

Η επικοινωνία με τους πελάτες, τους προμηθευτές και τις δημόσιες αρχές.

Η φροντίδα της τήρησης του αρχείου  προσφορών της εταιρίας.

 

Η εταιρία προσφέρει:

Σύμβαση αορίστου χρόνου

Πρωινό ωράριο Δευτέρα-Παρασκευή

Εργασία σε ένα περιβάλλον που διακρίνεται για το σεβασμό στον άνθρωπο.

 

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε στο cv@hrstrategy.gr

 

Hrstrategy Human Resources Management Consultantsεταιρία συμβούλων απασχόλησης, για τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε επαγγελματίες και επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων αιχμής.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-131765527-1