Ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες στη Γερμανία

Καταχώρηση 2020/10/02

Ο πελάτης μας κατασκευαστικός όμιλος εταιρειών, επιθυμεί να προσλάβει 5 Ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες σε πόλεις της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι:

Με πρόσφατη εμπειρία στις κατασκευές, για τουλάχιστον 4 χρόνια στην ίδια ειδικότητα, πολίτες μιας χώρας της ΕΕ.

Να διαθέτουν εμπειρία εγκατάστασης οικιακών ηλεκτρολογικών και άδεια Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη.

Με βασική γνώση Αγγλικών ή Γερμανικών ή Ελληνικών  (τουλάχιστον επιπέδου Α2).

Οι πιο έμπειροι θα ανατεθούν σε θέσεις υπευθύνων, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν πολύ καλή γνώση των τεχνικών σχεδίων και των κατάλληλων επαγγελματικών πιστοποιήσεων.

Η εταιρεία προσφέρει:

Ενώ η πρώτη σύμβαση θα είναι με δοκιμή 3 μηνών, όλες οι θέσεις είναι μόνιμες.

2.600 ευρώ μεικτά ανά 40 ώρες το μήνα,

600 ευρώ μηνιαίο μπόνους με βάση την απόδοση,

Διαμονή που χορηγείται δωρεάν από τον εργοδότη,

Οι υποψήφιοι θα εγγραφούν στο Γερμανικό σύστημα δημόσιας  ασφάλισης.

 

Παρακαλούμε στείλτε το βιογραφικό σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στα αγγλικά ή γερμανικά ή ελληνικά  στο cv@hrstrategy.gr αναφέροντας τον τίτλο εργασίας / ειδικότητα.

Hrstrategy Human Resourcesεταιρία συμβούλων απασχόλησης, για τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε επαγγελματίες και επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων αιχμής. (www.hrstrategy.gr)

 

 

HRStrategy company on FacebookHRStrategy company on Facebook

 Hrstrategy Human Resources Facebook 

  

 HRStrategy company on TwitterHRStrategy company on Twitter

 Hrstrategy Human Resources Twitter

 

 

 

 

HRStrategy company on LinkedinHRStrategy company on Linkedin

Hrstrategy Human Resources Linkedin

 

© 2021 Hrstrategy Human Resources, All rights reserved

Member of the Global Executive Search Network

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-131765527-1