Η εταιρία μας συνεχίζει να εργάζεται κανονικά εξυπηρετώντας πελάτες και υποψηφίους μέσω τηλεδιασκέψεων. Αγωνιζόμαστε μαζί με σας να βγούμε όλες και όλοι γεροί από αυτή την κρίση.

#stay_at_home_or_your_virtual_office

 

Fleet Manager στην Αθήνα

Καταχώρηση 2020/04/01

Ο πελάτης μας αλυσίδα super markets πανελλήνιας εμβέλειας αναζητεί για μόνιμη απασχόληση Fleet Manager.

Περιγραφή ρόλου

Αναφερόμενος/η στον Supply Chain Director ο/η κάτοχος της θέσης θα επιτελεί τα πιο κάτω καθήκοντα:

Καταγραφή των αναγκών τακτικής συντήρησης του στόλου 90 φορτηγών οχημάτων.

Προγραμματισμό τακτικής συντήρησης στόλου οχημάτων.

Παραγγελία, ανάθεση και έλεγχο τακτικής συντήρησης και έκτακτων βλαβών.

Συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις με τους προμηθευτές ανταλλακτικών και υπηρεσιών τακτικής και έκτακτης συντήρησης.

Τήρηση λεπτομερούς αρχείου βλαβών, συντηρήσεων και ζημιών.

Δημιουργία προϋπολογισμού δαπανών, έλεγχο τιμολογήσεων συντηρήσεων με βάση τις συμφωνίες με τους προμηθευτές.

Λήψη αποφάσεων για την ορθολογική διεξαγωγή των συντηρήσεων σε χρόνο και με δεδομένο κόστος.

Επικοινωνία με τους οδηγούς για την συλλογή όλων των απαραίτητων πληροφοριών.

 

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν τα προσόντα:

Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση οργανωμένης εταιρίας.

Πτυχίο ανωτέρας τουλάχιστον σχολής θετικής ή οικονομικής κατεύθυνσης.

Γνώση Αγγλικής γλώσσας.

Γνώσεις εργαλείων τεχνολογίας υπολογιστών (MS-Office, ERP)

Ανεπτυγμένες επικοινωνιακές ικανότητες.

 

Βιογραφικά σημειώματα στα οποία παρακαλείστε να αναφέρετε τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε μπορείτε να στέλνετε στο cv@hrstrategy.gr

 

Hrstrategy Human Resources Management Consultantsεταιρία συμβούλων απασχόλησης, για τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε επαγγελματίες και επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων αιχμής. (www.hrstrategy.gr)

 

 

 

HRStrategy company on FacebookHRStrategy company on Facebook

 Hrstrategy Human Resources Facebook 

  

 HRStrategy company on TwitterHRStrategy company on Twitter

 Hrstrategy Human Resources Twitter

 

 

 

 

HRStrategy company on LinkedinHRStrategy company on Linkedin

Hrstrategy Human Resources Linkedin

 

© 2020 Hrstrategy Human Resources, All rights reserved

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-131765527-1