Λογιστής-τρια Τεχνικής εταιρίας στο Μαρούσι

Καταχώρηση 2020/06/02

Τεχνική – κατασκευαστική εταιρία πελάτης μας ζητά να προσλάβει λογιστή ή λογίστρια στο Μαρούσι.

Προσόντα 

Οι κατάλληλοι υποψήφιοι, γυναίκες ή άνδρες, εκτός από την προϋπηρεσία τους που θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 4 ετών, θα πρέπει να διαθέτουν τα πιο κάτω προσόντα:

- Να είναι απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης.

- Να διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και Άδεια Λογιστή-Φοροτεχνικού.

- Να έχουν προϋπηρεσία σε χρήση λογιστικών πακέτων.

- Καλή γνώση του λογιστικού κυκλώματος σύμφωνα με το ΕΓΛΣ και ιδιαίτερη επιμέλεια κατά την καταχώρηση και έλεγχο λογιστικών εγγραφών.

- Γνώση υπολογισμού και προετοιμασίας προς υποβολή των φορολογικών υποχρεώσεων (ΦΠΑ, ΦΜΥ, Intrastat, εργοδοτικών εισφορών κα).

- Προκειμένου περί ανδρών, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

- Να γνωρίζουν τη χρήση υπολογιστικών φύλλων. 

 

Η εταιρία προσφέρει 

- Ανταγωνιστικό μισθό

- Ευκαιρίες εργασιακής εξέλιξης και σταδιοδρομίας

 

Βιογραφικά σημειώματα παρακαλείστε να υποβάλετε αναφέροντας τη θέση για την οποία ενδιαφέρεστε στο cv@hrstrategy.gr

 

Hrstrategy Human Resources : εταιρία συμβούλων απασχόλησης, για τις ανάγκες των επιχειρήσεων σε στελέχη, επαγγελματίες και επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων αιχμής. (www.hrstrategy.gr)

 

 

HRStrategy company on FacebookHRStrategy company on Facebook

 Hrstrategy Human Resources Facebook 

  

 HRStrategy company on TwitterHRStrategy company on Twitter

 Hrstrategy Human Resources Twitter

 

 

 

 

HRStrategy company on LinkedinHRStrategy company on Linkedin

Hrstrategy Human Resources Linkedin

 

© 2020 Hrstrategy Human Resources, All rights reserved

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-131765527-1