Η εταιρία μας συνεχίζει να εργάζεται κανονικά εξυπηρετώντας πελάτες και υποψηφίους μέσω τηλεδιασκέψεων. Αγωνιζόμαστε μαζί με σας να βγούμε όλες και όλοι γεροί από αυτή την κρίση.

#stay_at_home_or_your_virtual_office

 

Human Resources Policies & Processes

 

Our experts have broad experience in developing HR policies and procedures, which are a very important aspect of the workplace, as they offer direction to employees, provide guidance to management, and ensure that organizations comply with government regulations and mandates.

HR policies are a simple way to ensure client business in well equipped to handle a number of common workplace issues.

Our team can assist corporations in developing policies such as:

 • Work Health and Safety policy
 • Bullying, Harassment and Discrimination policy
 • Code of Conduct
 • Grievance policy
 • Internet and email policy
 • Social Media policy
 • Privacy policy
 • Employee Handbooks
 • Compensation & Benefits
 • Payroll


For any queries or more information, please contact us by pressing here

 Εταιρικές Πολιτικές και Διαδικασίες 

  

Αναλαμβάνουμε την συγγραφή και ανάπτυξη όλων των  πολιτικών και των διαδικασιών που αφορούν το Ανθρώπινο Δυναμικό της επιχείρησης.

Οι Πολιτικές και Διαδικασίες  προσφέρουν κατεύθυνση στους υπαλλήλους,  καθοδήγηση στην διοίκηση, και διασφάλιση συμμόρφωσης με την νομοθεσία.

 

Η ομάδα μας μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες στην ανάπτυξη πολιτικών όπως:

 • Υγεία και Ασφάλεια στην εργασία
 • Παρενόχληση και διακρίσεις
 • Κώδικας Ηθικής και Δεοντολογίας
 • Πολιτική παραπόνων
 • Χρήση του Διαδικτύου
 • Χρήση Social Media
 • Εχεμύθεια και Ιδιωτικότητα
 • Κανονισμών Εργασίας
 • Αμοιβών και παροχών
 • Μισθοδοσίας και ωρομέτρησης

 

 Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας πατώντας εδώ

 

 

 

 

 

 

 

HRStrategy company on FacebookHRStrategy company on Facebook

 Hrstrategy Human Resources Facebook 

  

 HRStrategy company on TwitterHRStrategy company on Twitter

 Hrstrategy Human Resources Twitter

 

 

 

 

HRStrategy company on LinkedinHRStrategy company on Linkedin

Hrstrategy Human Resources Linkedin

 

© 2020 Hrstrategy Human Resources, All rights reserved

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-131765527-1