Η εταιρία μας συνεχίζει να εργάζεται κανονικά εξυπηρετώντας πελάτες και υποψηφίους μέσω τηλεδιασκέψεων. Αγωνιζόμαστε μαζί με σας να βγούμε όλες και όλοι γεροί από αυτή την κρίση.

#stay_at_home_or_your_virtual_office

 

Interim Human Resources Management

  

We assume, on behalf of our clients, the full responsibility of all activities and tasks of the HR function/department of a company and manage the existing HR team (if any). 

The role is performed by an HR leader with a broad understanding of human resources management and is supported and supervised by our Company (Hrstrategy) 

The on-site presence of the HR leader (Director or Manager) ranges from a minimum of 10 hours/week to full time, depending on customer’s needs and priorities.

The duration of the Interim HR Management may have a limited duration of three (3) to twelve (12) months and may be developed into a permanent, potentially outsourced, role.

  

The Duties and Responsibilities of the Interim H.R. Management, include:

Provide direction for the management of HR policies, procedures, services, and systems, including compensation and benefits, HRIS, performance management, recruitment, and staff development; 

Coordinate and participate in the recruitment, interview, and selection process for all vacant positions;

Work with Company’s Senior Managers to provide HR guidance on employee relations and performance management, with an emphasis on early identification and resolution; facilitate solutions to staff/management challenges;

Work with the HR staff for the oversight of 1) HR operational activities to drive infrastructure initiatives to support HR management and compliance with applicable employment and labor laws in Greece and abroad if needed 2) identify and bring management attention on all potential liability issues and 3) align HR priorities with Company’s strategic direction;

Provide HR leadership for all benefit plans (health plan, workers compensation, unemployment and retirement) and salary administration programs including analysis of cost-effectiveness, market competitiveness, internal equity and compliance;

Provide oversight for leadership development and key talent retention efforts, including succession planning, coaching/counseling, and professional development;

Encourage and advance an HR culture of collaboration and problem solving to support Company’s management and staff.

 

 For any queries or more information, please contact us by pressing here

 

Προσωρινές Υπηρεσίες Διοίκησης Ανθρωπίνου Δυναμικού

Αναλαμβάνουμε για λογαριασμό  των πελατών μας την πλήρη ευθύνη  των εργασιών και καθηκόντων της Διεύθυνσης/Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού καθώς και την επίβλεψη των υπαλλήλων του Τμήματος εάν υπάρχουν. 

Η συγκεκριμένη υπηρεσία  εκτελείται από ένα έμπειρο στέλεχος, με ευρεία κατανόηση  της διοίκησης του Ανθρώπινου Δυναμικού  που υποστηρίζεται  και εποπτεύεται από την εταιρεία μας. 

Η επιτόπου παρουσία του ηγέτη του HR (Διευθυντή ή Προϊσταμένου) κυμαίνεται από 10 ώρες την εβδομάδα μέχρι πλήρη απασχόληση ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του πελάτη.

Η διάρκεια της ‘Προσωρινής-Μεταβατικής΄ Υπηρεσίας Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι από τρεις (3) έως δώδεκα (12) μήνες και μπορεί να αναπτυχθεί σε μόνιμο και ενδεχομένως εξωτερικό ρόλο.

 

Τα καθήκοντα  και οι ευθύνες  της ‘Προσωρινής΄ Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού είναι:

Παροχή κατεύθυνσης στην διοίκηση της εταιρείας για  την πολιτική του Ανθρώπινου Δυναμικού σε θέματα όπως: διαδικασίες, υπηρεσίες και συστήματα,  HRIS, αξιολόγηση προσωπικού. 

Συντονισμός και συμμετοχή στην διαδικασία αξιολόγησης προσωπικού, στην διαδικασία της συνέντευξης, και στην διαδικασία επιλογής για όλες τις κενές θέσεις.

Παροχή καθοδήγησης στους Προϊσταμένους και Διευθυντές της εταιρείας, σχετικά με θέματα απόδοσης,  σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων, κ.λ.π., δίνοντας έμφαση στην έγκαιρη αναγνώριση και επίλυση προβλημάτων.

Συντονισμός και επίβλεψη των καθημερινών δραστηριοτήτων του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού σε θέματα απασχόλησης, μισθοδοσίας στα πλαίσια της εφαρμογής του Εργατικού Δικαίου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Καθορισμός και συντονισμός των προτεραιοτήτων του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού στη βάση της στρατηγικής της εταιρείας.

Συντονισμός και επίβλεψη της εφαρμογής όλων των παροχών της εταιρείας προς τους εργαζόμενους.

Υποβολή του ετήσιου πλάνου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης της εταιρείας και συντονισμός της εφαρμογής του.

Υποβολή ημερήσιων/εβδομαδιαίων/μηνιαίων κλπ. αναφορών όλων των δεικτών (κοστολογικών και μη του Τμήματος).

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας πατώντας εδώ

 

 

HRStrategy company on FacebookHRStrategy company on Facebook

 Hrstrategy Human Resources Facebook 

  

 HRStrategy company on TwitterHRStrategy company on Twitter

 Hrstrategy Human Resources Twitter

 

 

 

 

HRStrategy company on LinkedinHRStrategy company on Linkedin

Hrstrategy Human Resources Linkedin

 

© 2020 Hrstrategy Human Resources, All rights reserved

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-131765527-1