Η εταιρία μας συνεχίζει να εργάζεται κανονικά εξυπηρετώντας πελάτες και υποψηφίους μέσω τηλεδιασκέψεων. Αγωνιζόμαστε μαζί με σας να βγούμε όλες και όλοι γεροί από αυτή την κρίση.

#stay_at_home_or_your_virtual_office

 

Labor and Industrial Relations

 

Our experts have a strong foundation of knowledge in areas such as: Labor Law, Collective Bargaining Process, Dispute Resolution. 

 

Services Provided:

  • Leading the Negotiations between the organisation and the employee representatives / unions.
  • Research on Labor laws, Health and Safety, best practices etc.
  • Provision of advice for departmental managers on how to deal with employees, most of all in extraordinary situations.
  • Development of Labor policies.
  • Negotiating collective bargaining agreements with the labor union.
  • Developing and revising union contracts.

 

For any queries or more information, please contact us by pressing here

Εργασιακές και Συνδικαλιστικές Σχέσεις 

 

Οι ειδικοί μας έχουν μεγάλη εμπειρία σε περιοχές όπως: Εργατική Νομοθεσία, Συλλογικές Διαπραγματεύσεις, Επίλυση Εργασιακών Προβλημάτων. 

 

Υπηρεσίες που παρέχουμε: 

  • Πλήρης ανάληψη όλων των διαπραγματεύσεων  με τους εκπροσώπους του/των Σωματείου/ων των Εργαζομένων της εταιρείας και με τα δευτεροβάθμια όργανά τους (Κλαδικά Σωματεία, κλπ.).
  • Πλήρης εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας.
  • Παροχή συμβουλών  στα  διευθυντικά στελέχη  για την κατανόηση της εργατικής νομοθεσίας και την αποφυγή συγκρούσεων .
  • Ανάπτυξη πολιτικών εργασίας.

Ανάπτυξη και αναθεώρηση των ενδοεπιχειρησιακών συμβάσεων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας πατώντας εδώ

 

 

HRStrategy company on FacebookHRStrategy company on Facebook

 Hrstrategy Human Resources Facebook 

  

 HRStrategy company on TwitterHRStrategy company on Twitter

 Hrstrategy Human Resources Twitter

 

 

 

 

HRStrategy company on LinkedinHRStrategy company on Linkedin

Hrstrategy Human Resources Linkedin

 

© 2020 Hrstrategy Human Resources, All rights reserved

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-131765527-1