Υπηρεσίες διαχείρισης μισθοδοσίας

 

Εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρίας μας αποτελούμενο από λογιστές Α’ Τάξεως εξειδικευμένους στη διαχείριση της μισθοδοσίας αναλαμβάνει για λογαριασμό των πελατών μας την έκδοση της μισθοδοσίας με σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση του εργατικού κόστους.

Παρέχουμε ένα συνολικό πακέτο μοναδικών υπηρεσιών σε θέματα:

 

Ολοκληρωμένης διαχείρισης του κύκλου μηνιαίας και ετήσιας μισθοδοσίας

Διαχείρισης των συλλογικών συμβάσεων

Διαχείρισης προγραμμάτων εργασίας (ΕΡΓΑΝΗ, λοιπές υπηρεσίες)

Παρακολούθησης και συμμόρφωσης με όλες τις εφαρμοζόμενες διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας

Αναλυτικό Reporting κόστους προσωπικού με ανάλυση ανά κέντρο κόστους των εταιριών πελατών μας

 

Ζητήστε μας περισσότερες πληροφορίες, θα είναι μία κερδοφόρος επιλογή εκ μέρους σας.

 

 

 Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας πατώντας: Επικοινωνία

 

 

 Δείτε περισσότερες υπηρεσίες μας πατώντας εδώ

 

Payroll Outsourcing

 

Our Payroll Outsourcing department with high qualified personnel administering all payroll procedures monthly and annually, provides effective control over personnel costs and reduces costs of all administrative procedures related to the correct payment of personnel and management team.

 

We provide a unique variety of services on:

 

Payroll administration

Collective agreements wages and salaries administration

Work Schedules Management (ERGANH, etc)

Social insurance obligations compliance

Detailed Reporting for every cost center of our clients

 

 

Need more information please Contact us

 


See more services by pressing here

 

 

 


 

Γρήγορη αναζήτηση:

 

Κυριότερες αγγελίες εργασίας Νοέμβριος 2018:

 

Ιατροί στη Γερμανία                    Ιατροί στη Βρετανία                Πνευμονολόγος στη          20 Assemlers                        Ιατρική ειδικότητα

                                                                                                             Δανία                                     in Holland                             στη Γερμανία

Περισσότερα: κλικ εδώ               Περισσότερα: κλικ εδώ            Περισσότερα: κλικ εδώ    Περισσότερα: κλικ εδώ         Περισσότερα: κλικ εδώ

 

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί           Factory Maintenance              Proto Support Engineer      Industrial Scada Software   Τεχνικοί Ασφαλείας

στην Ολλανδία                             Engineer in Thessaloniki        στην Ολλανδία                     Engineer (Holland)               (Ελλάδα)

Περισσότερα: κλικ εδώ               Περισσότερα: κλικ εδώ             Περισσότερα: κλικ εδώ      Περισσότερα: κλικ εδώ       Περισσότερα: κλικ εδώ

 

15 Οδηγοί C/E                               Production Planner                  Assistant Administrative    Branch Manager                   50 Doctors in the 

(Βερολίνο)                                      στην Αυλίδα                              Manager στη Γκάνα            στη Γκάνα                              Kingdom of Saudi Arabia

Περισσότερα: κλικ εδώ                Περισσότερα: κλικ εδώ           Περισσότερα: κλικ εδώ       Περισσότερα: κλικ εδώ       Περισσότερα: κλικ εδώ   

 

 

 

 

 


Αποκτήστε δωρεάν τον Οδηγό Συνέντευξης Υποψηφίων κατεβάζοντας το κείμενο στον υπολογιστή σας πατώντας εδώ

 

 Βρείτε ένα υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος πατώντας εδώ

 


 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-60179004-1