Προσωρινή Απασχόληση εργαζομένων

 

Με τις υπηρεσίες προσωρινής απασχόλησης εργαζομένων, δείτε το κόστος όσο και τις επιπλέον υποχρεώσεις της επιχείρησής σας να μειώνονται, ενώ σας προσφέρονται από την εταιρία μας υψηλός βαθμός ευελιξίας και αποτελεσματικότητας. Καλύπτουμε τις ανάγκες των πελατών μας σε περιπτώσεις:

 

Κάλυψης αυξημένων εποχιακών αναγκών

Αναπλήρωσης κενών θέσεων (άδειες, ασθένειες)

Ανάγκη απασχόλησης εξειδικευμένου προσωπικού για συγκεκριμένα projects

 

 Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας πατώντας: Επικοινωνία

 

 Δείτε περισσότερες υπηρεσίες μας πατώντας εδώ

 

Temporary Employment and Personnel Outsourcing

 

Temporary employment services provided by our company in order to reduce costs and additional legal obligations on behalf of your company, providing you with a flexibility and efficiency. We can meet all of your expectation in various assignements such as:

 

Increased seasonal needs

Temporary employee replacement (due to absences, or vacation periods)

Any needs of qualified personnel for specific projects

 

Need more information please Contact us

 

 

See more services by pressing here

 


 

Γρήγορη αναζήτηση:

 

Κυριότερες αγγελίες εργασίας Νοέμβριος 2018:

 

Ιατροί στη Γερμανία                    Ιατροί στη Βρετανία                Πνευμονολόγος στη          20 Assemlers                        Ιατρική ειδικότητα

                                                                                                             Δανία                                     in Holland                             στη Γερμανία

Περισσότερα: κλικ εδώ               Περισσότερα: κλικ εδώ            Περισσότερα: κλικ εδώ    Περισσότερα: κλικ εδώ         Περισσότερα: κλικ εδώ

 

Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί           Factory Maintenance              Proto Support Engineer      Industrial Scada Software   Τεχνικοί Ασφαλείας

στην Ολλανδία                             Engineer in Thessaloniki        στην Ολλανδία                     Engineer (Holland)               (Ελλάδα)

Περισσότερα: κλικ εδώ               Περισσότερα: κλικ εδώ             Περισσότερα: κλικ εδώ      Περισσότερα: κλικ εδώ       Περισσότερα: κλικ εδώ

 

15 Οδηγοί C/E                               Production Planner                  Assistant Administrative    Branch Manager                   50 Doctors in the 

(Βερολίνο)                                      στην Αυλίδα                              Manager στη Γκάνα            στη Γκάνα                              Kingdom of Saudi Arabia

Περισσότερα: κλικ εδώ                Περισσότερα: κλικ εδώ           Περισσότερα: κλικ εδώ       Περισσότερα: κλικ εδώ       Περισσότερα: κλικ εδώ   

 

 

 

 

 


Αποκτήστε δωρεάν τον Οδηγό Συνέντευξης Υποψηφίων κατεβάζοντας το κείμενο στον υπολογιστή σας πατώντας εδώ

 

 Βρείτε ένα υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος πατώντας εδώ

 


 

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?

UA-60179004-1